Mr B Deka, Guwahati, Assam

Dinkar Patankar, Pune, Maharashtra

Ashok Basu, Kolkata, West Bengal

Tripty Bhattacharya, Guwahati, Assam

Manojkumar Theek, Devrukh, Maharashtra

Nagarajan, G-Print, Coimbatore, Tamilnadu

Disabled Trust, Surat, Gujarat

Mukeshbhai Patel, Surat, Gujarat

Mrs. Jaya Manglekar, Kolhapur, Maharashtra

Sunil Printers, Gurgaon, Haryana, India

Leela Printers, Noida, UP, India

Print Affairs, New Delhi

Mr. Laxmikant Kesarwani, Allahabad, UP, India